i-tłumaczenia

Blog o podróżach, językach i ciekawostkach ze świata

Węgry Budapeszt
Inne

Ciekawostki o języku węgierskim

W obecnych czasach wiele turystów odwiedza Węgry. Wielu Europejczyków jest zakochanych w urokliwym Budapeszcie. Ludzie bardzo cenią sobie wypoczynek nad Balatonem. Niesamowicie ceniona jest też kuchnia węgierska. Jak się okazuje, Polacy mają ogromne serce do Węgrów. Powszechne ludzie mówią, że: ,,Polak, Węgier – dwa bratanki”.

Język węgierski pochodzenie

Jeśli mowa o problemach towarzyszących wyjazdom do Węgier, trzeba przede wszystkim wymienić język węgierski, który niczego znanego nie powinien nam przypominać. Co jest zastanawiające, bardzo dużo sąsiadów Węgrów jest możliwa do zrozumienia przez nas. Mowa tutaj na przykład o Słowakach, z którymi nierzadko Polacy rozmawiają. Trzeba też wspomnieć o Słoweńcach, Serbach, a nawet Chorwatach. Warto tutaj spojrzeć na jedno proste przywitanie. Jak się okazuje, na nasze ,,Dzień dobry” obywatel Słowacji odpowie ,,Dobry den”, Słoweniec natomiast powie ,,Dobre dan”. Serbowi oraz Chorwaci powiedzą nam ,,Dobar dan”. Dlatego można ich zrozumieć bez większego trudu. Sytuacja wygląda nieco inaczej z obywatelem węgierskim. Odpowie nam on „Jó reggelt”. Dlatego wiele osób uważa język węgierski za unikalny, który znacząco różni się od języków otaczających go krajów. Naturalne jest to, że odmienność języka mieszkańców Węgier nierozerwalnie połączona jest z jego pochodzeniem. Według oficjalnej teorii naukowej język węgierski należy do rodziny języków ugrofińskich. Mowa tutaj ściślej o podgrupie języków ugryjskich. Dlatego językami najbardziej zbliżonymi do węgierskiego są języki Mansów oraz Chantów. Jest to ludność, która zamieszkuje Syberię, jednakże skala tego podobieństwa jest znikoma. Co ciekawe, podobnym błędem jest przypisywanie podobieństwa węgierskiemu oraz fińskiemu. Pomimo tego że pochodzą one z jednej rodziny, nie oznacza to, iż muszą być do siebie zbliżone. Trzeba jednak zaznaczyć, że polski oraz niemiecki także pochodzą z jednej rodziny języków indoeuropejskich. Jednakże mało komu może przyjść na myśl, że te języki można opisywać jako podobne. Jak się okazuje, w kwestii Polski oraz Niemiec pochodzenie języków z tej samej rodziny, mimo tego że nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, nikogo nie może dziwić, ponieważ jesteśmy w końcu krajami, które ze sobą sąsiadują. Jednakże wiele osób zastanawia się, skąd w środku Europy pojawił się język, któremu najbliższe są języki pochodzące od ludów syberyjskich, w czasie gdy Syberię oraz Węgry dzieli grubo ponad pięć tysięcy kilometrów prostej linii.

Warto trochę powiedzieć o samej historii Węgrów oraz ludu, który jest ich przodkami. Dzięki temu można wyjaśnić pochodzenie ich języka. Okazuje się, że Węgrzy, w przeciwieństwie do ludów słowiańskich bądź germańskich, nie pochodzą z naszego kontynentu. Co ciekawe, ludy ugryjskie, spośród których wywodzą się przodkowie Węgrów, wyodrębniły się spośród ludów ugrofińskich. Miało to miejsce w drugim tysiącleciu przed naszą erą. Ludy te zamieszkiwały tereny na wschód od Uralu. Trzeba też dodać, że pra-Węgrzy zajmowali południowy skraj tych terenów. Po upływie jakiegoś czasu lud ten rozpoczął wędrówkę w kierunku zachodnim. Na samym początku zajmował on tereny na północ od Morza Kaspijskiego, a kolejno kierował się ku północnym brzegom Morza Czarnego, gdzie na jakiś czas się osiedlił. Kolejnym krokiem była wyprawa ku ujściu Dniepru w kierunku Morza Azowskiego, a potem jeszcze dalej na zachód kontynentu. W tamtym miejscu przodkowie ludu węgierskiego zostali wyparci przez Bułgarów oraz Pieczyngów. Z tego powodu pra-Węgrzy przenieśli się do Kotliny Panońskiej. Miejsce to okazało się celem ich wędrówki. Wędrówka ta miała miejsce w 896 roku i do dzisiaj znane jest pośród Węgrów jako „Honfoglalás”. Mowa tutaj o zajęciu ojczyzny. Dlatego jasno widać, że lud węgierski przeszedł olbrzymią drogę. Są oni przybyszami z obcych krain, dlatego ich odmienność językowa nie powinna dziwić żadną osobę.

Zapożyczenia z języka węgierskiego

Wiele osób zastanawia się, jak wyglądają hungaryzmy. Warto na początku powiedzieć, że przeniknęły one do języka polskiego w okresie ożywionych kontaktów Polski i Węgier. Mowa tutaj przede wszystkim o XV oraz XVI wieku. W tamtym czasie królem Polski był Ludwik Węgierski i oraz Stefan Batory. W późniejszym czasie hungaryzmy przenikały do języka polskiego bardzo rzadko. W tej kwestii można wymienić słowo na przykład giermek, choć pierwsze poświadczone użycie w języku polskim pochodzi z okresu XVI wieku, to na stałe weszło do naszego języka dopiero w XIX wieku. Wszystko przez Henryka Sienkiewicza. Nauka języka węgierskiego jest dość trudna, bowiem jest to unikalny język. Natomiast gramatyka jest wyraźnie łatwiejsza niż ta, która stosowana jest w naszym rodzimym języku. Jeśli mowa natomiast o najważniejszych hungaryzmach w języku polskim, trzeba przede wszystkim wymienić słowa takie jak:

 • batiar
 • baca
 • bogracz
 • czako
 • czardasz
 • czata
 • dobosz
 • gazda
 • giermek
 • hejnał
 • juhas
 • leczo
 • ogar
 • orszak
 • rokosz
 • szereg

Jak widać zapożyczonych słów z języka węgierskiego jest dość sporo. Na trwale wpisały się w nasz język.